Nampapa Nakhoneluang Nampapa Nakhoneluang

select language


Lao

French

English
                              ກວດອີເມລ໌
  Home


ນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ

ສູນຝຶກອົບຮົມ ນ້ຳປະປາ

ສິນຄ້າ ແລະ ຂອດບໍລິການ

ຂໍ້ມູນສະໜອງນ້ຳ

ສັກຂະຍາພາບ

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

ໂຄງການ

 
 
 Test ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໃຊທ໌ ນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ

   ກິດຈະການນ້ຳປະປາລາວ ແມ່ນໄດ້ກຳເນີດມາຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ນ້ຳດື່ມບໍລິສຸດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົນບັນດາເຜົ່າ  ກໍຄືໃນເທດສະບານ ຕົວເມືອງຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມີປະຊາກອນ ນັບມື້ນັບໜາແໜ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດ ສັງຄົມ ໃນຕົວເມືອງ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຄວາມປອດໄພ ມີສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ອື່ນໆ ໃນການດຳລົງຊີວິດ ປະຈຳວັນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈາກກິດຈະການນ້ຳປະປາລາວ ຈຶ່ງໄດ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ຈາກຫົວໜ່ວຍນ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ກາຍ ເປັນ ລັດວິສະຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ລົງທຶນ 100% ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນການ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕາມກົດໝາຍທຸລະກິດ, ກົດໝາຍແຮງງານ, ກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ລັດຖະກອນ


 

For PC can't read Lao font
You will need the Unicode Font to view Lao contents in this website.
Please click here to download.

  ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: ແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2008
 ພັດທະນາໂດຍ: NPNL
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ: 01 ສິງຫາ 2013 - © NPN - ຕິດຕໍ່