ລາຍການຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ
Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 25/08/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມສຳມະນາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 06 ຂອງໂຄງການ MaWaSu ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນໄລຍະຍາວ ວຽກງານນ້ຳປະປາ 02 ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ໂຮງແຮງລ້ານຊ້າງ ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 24/08/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມຂອງອານຸກຳມະການໂຄງການ MaWaSu ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 18/08/2016Article Thumbnail

ພິທີມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ, ສົມທົບທຶນກໍ່ສ້າງທາງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສ້ອມແປງທໍ່ສົ່ງນ້ຳປະປາ ອອກຈາກທາງ ບ້ານບໍ່ເຫຼັກ, ເມືອງໄຊທານີ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 25/08/2016Article Thumbnail

ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າ ກັບບໍລິສັດ HueWACO ສສ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 08 ຫາ 12 ສິງຫາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 24/08/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນ້ຳປະປາ (Mini workshop) ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບນ້ຳປະປາຈີ່ນາຍໂມ້ ໃນວັນທີ 03 ສິງຫາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 18/08/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ເຊື່ອມຊືມ ເອກະສານ ຄຳຖາມ - ຄຳຕອບ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ພາຍໃນລັດວະສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ນ້ຳປະປາຈີ່ນາຍໂມ້ ໃນວັນທີ 01 ສິງຫາ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 14/08/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມຂະແໜງການລັດ ແລະ ກອງປະຊຸມລາຍງານ ປະຈຳເດືອນຂອງໂຄງການ IPWC & PMT ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2016 .