ລາຍການຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ
Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 27/07/2016Article Thumbnail

ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບກິລາ ແລະ ນັກກິລາປະເພດຕ່າງໆພາຍໃນ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ສູນຝຶກວິຊາຊີບ ນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 27/07/2016Article Thumbnail

ປະຊຸມການດຳເນີນກວດສອບ ການປະຕິບັດວຽກງານ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະຈຳປີ 2015 ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 27/07/2016Article Thumbnail

ພິທີຟັງປາຖະກະຖາ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຄົບຮອບ 61 ປີ (20 ກໍລະກົດ 1955-20 ກໍລະກົດ 2016) ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ສູນຝຶກວິຊາຊີບ ນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 27/07/2016Article Thumbnail

ພິທີຝຶກອົບຮົມແຜນນ້ຳປະປາປອດໄພ ເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ ສູນຝຶກອົມຮົມວິຊາຊີບ ນ້ຳປະປາຈີ່ນາຍໂມ້ ໃນວັນທີ 18 ຫາ 22 ກໍລະກົດ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 27/07/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດ ຂອງໂຄງການ MAWASU JICA ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານເຊິ່ງຈັດຂື້ນທີ່ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 27/07/2016Article Thumbnail

ການລົງເຜີຍແຜ່ວຽກງານນ້ຳປະປາ ຂອງໂຄງການຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນ້ຳປະປາ MAWASU Project ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2016 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 18/07/2016Article Thumbnail

ກອງປະຊຸມສຳມະນາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 05 ຂອງໂຄງການ MAWASU ກ່ຽວກັບວຽກງານນ້ຳປະປາ (ການວິໄຈສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດນ້ຳປະປາ) ໃນວັນທີ 28 ມີຖຸນາ 2016 .