ການຮ່ວມືສາກົນ
Article Thumbnail

ໂຄງການຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ໂຮງງານຜະລິດ ນໍ້າປະປາ ຈີ່ນາຍໂມ້ ລວມທັງລະບົບການສູບສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍ) ແຫຼ່ງເງິນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າ ຈາກອົງການໄຈກາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການສະໜອງນໍ້າປະປາ ໃນອານາຄົດໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນຂອບເຂດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຕອບສະໜອງ ນໍ້າກິນ ນໍ້າໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃຫ້ໄດ້ 95% ໃນປີ 2020 ຄາດຄະເນການນຳໃຊ້ທຶນລວມ 11,800 ຕື້ເຢັນ ຫຼື ປະມານ 95,757 ໂດລາ - ເງິນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 83,349 ລ້ານໂດລາ .

Article Thumbnail

ໂຄງການຮ່ວມມື ໄຈກ້າ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເພື່ອພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານດານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ເຊີ່ງຊື່ໂຄງການແມ່ນ ( The Capacity Development Project for Improvement of Management Ability of Water Supply Authorities) ຫຼືມີຊື່ໂດຍຫຍໍ້ວ່າ (ຄຄນປປ ແລະ MAWASU) ເຊີ່ງໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຊີ້ນຳ ນຳພາສ້າງແຜນດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະຄື: ແຜນການຮ່ວມມື ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເຊີ່ງປະກອບມີ 3 ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາຄື: ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫລວງ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ.

Article Thumbnail

ຂະຫຍາຍໂຮງງານນໍ້າປະປາດົງໝາກຄາຍ ໄລຍະ II ຈາກບໍລິມາດການຜະລິດ 20.000 ມ3/ວັນ ຂື້ນເປັນ 120.000 ມ3/ວັນ ໂດຍໄດ້ຮັບທືນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວຈາກທະນາຄານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ( Exim Bank ) ໃນມູນຄ່າ 88 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າວຽກ ວາງທໍ່ນໍ້າດິບຂະຫນາດ 1000 ມມ ຈາກເຂດທ່າງ່ອນ ມາໂຮງງານ ມີຄວາມຍາວ 13 ກມ, ວາງທໍ່ນໍ້າສະອາດໄປຫາຫລັກ 21 ເຂດອຸດສະຫະກຳ ມີຄວາມຍາວ 15 ກມ, ວາງທໍ່ ຂະຫນາດ 500 ມມ, 600 ມມ, 800 ມມ ແລະ 1000 ມມ ຫາອ່າງເກັບນໍ້າສູງ ໂພນເຄັງ, ໂພນຕ້ອງ, ດົງໂດກ ມີຄວາມຍາວ 26 ກມ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອ.

Article Thumbnail

ແມ່ນໂຄງການລົງທືນກໍ່ສ້າງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ (BOT) ກຳລັງການຜະລິດ 20,000 ມ3/ມື້ ໄລຍະ I ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ແລະ ບໍລິສັດວຽງຈັນອໍໂຕເມຊັນແອນໂຊລູຊັນເອັນ ຈີເນຍຣິງຈຳກັດ. ເຊິ່ງໄດ້ມີພິທີເປີດການສິລາລຶກໃນວັນທີ່ 22/01/2015.

Article Thumbnail

1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ບ້ານຫ້ວຍຄຳ ແລະ ບ້ານຄົກເພີງ ເມືອງສັນທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົກປີ 2009-2010 ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 412,038.01 ໂດລາສະຫະລັດ (387,000 ເອີໂຣ). ມີກຳລັງການຜະລິດ 400 ມ3/ມື້ ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100%. 2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາບ້ານນາທາມ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົກປີ 2010-2011 ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ: 164,075.99 ໂດລາສະຫະລັດ (151,000 ເອີໂຣ). ມີກຳລັງການຜະລິດ 470 ມ3/ມື້ ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 100%. 3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ບ້ານນາຊອນ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົກປີ 2010-2011 ໃນມູນຄ່.

Article Thumbnail

1. ວຽກປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນສາຍທໍ່ເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນໄອທີຊອບແວຮາດແວໃຫ້ລະບົບທັນສະໄໜປະຕິບັດໂດຍບໍລິສWTA&ESRI - Contrat WTA&ESRI 2. ການຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ປັບປຸງການດຳເນີນທຸລະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ - ໂຄງການມາເດວີ Madevie ສະໜັບສະໜູນໂດຍບໍລິສັດວິສາວະກອນທີ່ປຶກສາ GRET - Projet Madévie, contrat GRET 3. ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໄອທີ, ຊອບແວ ແລະ ຮາດແວ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບໃຫ້ທັນສະໄໜ ໄລຍະ 1 .