ສຳມະນາສາກົນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງໂຄງການ MaWaSu ສິ່ງທ້າທ້າຍ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມພ້ອມ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວັນທະນະທຳ ການດື່ມນ້ຳປະປາຈາກກ໊ອກໄດ້ ທຸກທີ, ທຸກເວລາ ແລະ ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ໂຄງການ ກັບໂຄງການ
Article Feature Image
Article Feature Image
Article Feature Image
Article Feature Image
Article Feature Image
Article Feature Image

ສຳມະນາສາກົນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງໂຄງການ MaWaSu ສິ່ງທ້າທ້າຍ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມພ້ອມ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວັນທະນະທຳ ການດື່ມນ້ຳປະປາຈາກກ໊ອກໄດ້ ທຸກທີ, ທຸກເວລາ ແລະ ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ໂຄງການ ກັບໂຄງການ ໃນວັນທີ 11-14 ກໍລະກົດ 2017 ​