ລາຍການໂຮງງານຜະລິດນໍ້າ
Article Thumbnail

ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳເກົ້າລ້ຽວ: ເປັນລະບົບການຜະລິດແບບຕອງໄວ, ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ໃຊ້ໃນ ການຜະລິດແມ່ນ້ຳຂອງ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດປະກອບດ້ວຍ: ສະຖານີສູບນ້ຳ > ບ່ອນປະສົມເຄມີ > ອ່າງກວນຊ້າ > ອ່າງຕົກຕະກອນ > ອ່າງລີ່ > ອ່າງຕອງຊາຍໄວ > ອ່າງເກັບນ້ຳໃຕ້ດິນ (ປະສົມຢາຂ້າເຊື້ອຄຣໍລິນ) > ສະຖານີໂປມສົ່ງນໍ້າເຂົ້າເມືອງ, ນອກນັ້ນຍັງສາມາດ ລວມກຳລັງການຜະລິດນໍ້າໄດ້ 60,000 m3 / ມື້ .

Article Thumbnail

ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳຈີ່ນາຍໂມ້: ເປັນລະບົບການຜະລິດແບບຕອງໄວ, ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ໃຊ້ໃນ ການຜະລິດແມ່ນ້ຳຂອງ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດປະກອບດ້ວຍ:ສະຖານີສູບນ້ຳ > ບ່ອນປະສົມເຄມີ > ອ່າງກວນຊ້າ > ອ່າງຕົກຕະກອນ > ອ່າງລີ່ > ອ່າງຕອງຊາຍໄວ > ອ່າງເກັບນ້ຳໃຕ້ດິນ (ປະສົມຢາຂ້າເຊື້ອຄຣໍລິນ) > ສະຖານີໂປມສົ່ງນໍ້າເຂົ້າເມືອງ, ລວມກຳລັງການຜະລິດນໍ້າໄດ້ 80,000 m3 / ມື້ .

Article Thumbnail

ໃນປີ 2008, ໂຮງງານນ້ໍາປະປາດົງໝາກຄາຍ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂື້ນທີ່ດົງໝາກຄາຍ ດ້ວຍທຶນກູ້ ຢືມຈາກບໍລິສັດລາວເວີນກຣຸບຈໍາກັດ. ດູດເອົານ້ໍາງື່ມສົ່ງມາຕາມຄອງຊົນລະປະທານທົ່ງຮາບ ທ່າງ່ອນ ມາ ໂຮງງານ ຊຶ່ງມີບໍລິມາດການຜະລິດ 20.000ມ3/ວັນ. ໃນປີ 2012, ອີງຕາມການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເວົ້າສະເພາະ, ເທດສະບານເມືອງໄຊທານີ, ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຂະ ຫຍາຍໄລຍະ II, ດ້ວຍທຶນກູ້ຢືມຈາກ ສປຈີນ ຊຶ່ງ ບໍລິມາດການຜະລິດ100.000ມ3 / ວັນ. ລວມແລ້ວ, ບໍລິມາດການຜະລິດຈະເປັ.

Article Thumbnail

ໃນປີ 2010, ໂຮງງານດົງບັງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂື້ນ ດ້ວຍການຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດມາຍດົງ, ຫວຽດນາມ ກັບ ລັດວິສາຫະກິດນ້ໍາປະປານະຄອນຫຼຼວງ. ບໍລິມາດການຜະລິດ ແມ່ນ 20. 000ມ3 / ວັນ. ດູດນ້ໍາດິບຈາກແມ່ນ້ໍາງື່ມ ເພື່ອບໍາບັດເປັນນ້ໍາປະປາທີ່ສະອາດ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ເຂດອຸດສະຫະກໍາ ຫຼັກ 21 ແລະ ເຂດບ້ານນ້ອຍຊຽງດາ. .