ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂ່າວເດັ່ນທີຜ່ານມາ

ສະແດງ 65 - 72 ຂອງ 273

17/10/2016

ກອງປະຊຸມການກໍ່ສ້າງ ໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ - ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ຂອງໜ່ວຍພັກພະແນກ ຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ ໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2016

ກອງປະຊຸມການກໍ່ສ້າງ ໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ - ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ຂອງໜ່ວຍພັກພະແນກ ຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ ໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2016

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

03/10/2016

ພິທີເຊັນອະນຸມັດ - ຮັບຮອງບໍລິມາດວຽກ ແລະ ໃບມອບວຽກໂຄງການເງິນກູ້ ນໍຣິງໂກ ເພື່ອພັດທະນາ ນ້ຳປະປານະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2016

ພິທີເຊັນອະນຸມັດ - ຮັບຮອງບໍລິມາດວຽກ ແລະ ໃບມອບວຽກໂຄງການເງິນກູ້ ນໍຣິງໂກ ເພື່ອພັດທະນາ ນ້ຳປະປານະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2016

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

03/10/2016

ກອງປະຊຸມອານຸກຳມະການ ຂອງໂຄງການ MaWaSu ປະຈຳເດືອນ 09 ປີ 2016 ທີ່ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2016

ກອງປະຊຸມອານຸກຳມະການ ຂອງໂຄງການ MaWaSu ປະຈຳເດືອນ 09 ປີ 2016 ທີ່ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2016

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

03/10/2016

ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ຂອງໂຄງການ MaWaSu ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກປະຈຳເດືອນ 09 ປີ 2016 ທີ່ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2016

ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ຂອງໂຄງການ MaWaSu ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກປະຈຳເດືອນ 09 ປີ 2016 ທີ່ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2016

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

26/09/2016

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ຜ່ານບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ປະຈຳ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2016

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ຜ່ານບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ປະຈຳ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2016

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

26/09/2016

ກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດ ຂອງໂຄງການ MAWASU ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2016

ກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດ ຂອງໂຄງການ MAWASU ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2016

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

26/09/2016

ພິທີເຊັນສັນຍາ ການວາງທໍ່ຂະຫຍາຍນໍ້າປະປາ DIP DN 300 ແລະ ສັນຍາສະໜອງນ້ຳປະປາເຂົ້າເຂດພັດທະນາກວມລວມ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ການວາງທໍ່ຂະຫຍາຍນໍ້າປະປາ DIP DN 300 ແລະ ສັນຍາສະໜອງນ້ຳປະປາເຂົ້າເຂດພັດທະນາກວມລວມ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນຈຳກັດ ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2016

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

26/09/2016

ລົງໄປເຜີຍແຜ່ ວຽກນ້ຳປະປາເພື່ອຊຸມຊົນ ໂດຍອິງຕາມການລົງເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳໂຄງການ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ສຳລັບປີ 2016 ແມ່ນຈະໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ ທີ່ບ້ານເພຍລາດ ເມືອງສັງທອງ

ລົງໄປເຜີຍແຜ່ ວຽກນ້ຳປະປາເພື່ອຊຸມຊົນ ໂດຍອິງຕາມການລົງເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳໂຄງການ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນ້ຳປະປາ ສຳລັບປີ 2016 ແມ່ນຈະໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ ທີ່ບ້ານເພຍລາດ ເມືອງສັງທອງ ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2016

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ