ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ແຈ້ງການທົ່ວໄປ

ສະແດງ 17 - 17 ຂອງ 17

20/06/2017

ການຊຳລະໜີ້ຄ່ານໍ້າປະປາຕາມກຳນົດ

- ອີງຕາມແຜນການງົບປະມານຂອງລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທຶນ ເຂົ້າໃນການສ້ອມແປງ ທໍ່ນໍ້າແຕກ ແລະ ເພື່ອບຳລຸງຮັກສາລະບົບນໍ້າປະປາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ມີຄວາມສາມາດສະໜອງນໍ້າ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາໄດ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ຂໍຮຽກຮ້ອງ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນມາຍັງບັນດາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ບໍລິສັດອົງການຈັດຕັ້ງ, ສຳນັກງານຫ້ອງການທີ່ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາທຸກປະເພດ ກະລຸນາໄປຊຳລະໜີ້້ຄ່ານໍ້າປະປາ ທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄ່ານໍ້າປະປາໃນແຕ່ລະເດືອນ ໃຫ້ທົນຕາມກຳນົດເວລາ.
- ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບໃບບິນເກັບເງິນຄ່ານໍ້າປະປາແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປພົວພັນຊຳລະ ຢູ່ຫ້ອງການສຳນັກງານໂພນເຄັງ, ຕາມປ່ອງບໍລິການ ຂອງແຕ່ລະສາຂາ ທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ, ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຊຳລະຜ່ານໂດຍ BCEL ONE, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ຊຳລະຜ່ານໂດຍ Mobile Banking.
- ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ເຂົ້າໄປພົວພັນຊຳລະພາຍໃນກຳນົດເກີນ 60 ວັນ ທ່ານຈະໄດ້ຖືກງົດສົ່ງນໍ້າປະປາຊົ່ວຄາວ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນທ່ານອີກ, ທຸກການເສຍຫາຍໃນຊ່ວງເວລາງົດສົ່ງນໍ້າປະປາ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງໝົດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ