ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ການຊໍາລະຄ່ານໍ້າ

ສະແດງ 9 - 12 ຂອງ 12

10/01/2021

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ
ເລກທີບັນຊີ: 0010110000141
1. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນປນຄ 2. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ສາຂານປນຄ 3. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ທະນາຄານ ແລະ ໂທລະສັບ 4. ຊຳລະຄ່ານ້ຳນຳ ພະນັກງານສົ່ງບິນນ້ຳປະປາ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

10/01/2021

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ບີໄອຊີລາວ ຈຳກັດ
ເລກທີບັນຊີ: 000010100155001
1. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນປນຄ 2. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ສາຂານປນຄ 3. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ທະນາຄານ ແລະ ໂທລະສັບ 4. ຊຳລະຄ່ານ້ຳນຳ ພະນັກງານສົ່ງບິນນ້ຳປະປາ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

10/01/2021

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ຈຳກັດ
ເລກທີບັນຊີ: 01093514002
1. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນປນຄ 2. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ສາຂານປນຄ 3. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ທະນາຄານ ແລະ ໂທລະສັບ 4. ຊຳລະຄ່ານ້ຳນຳ ພະນັກງານສົ່ງບິນນ້ຳປະປາ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

10/01/2021

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ລາວຈຳກັດ
ເລກທີບັນຊີ: 215755100101

1. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນປນຄ 2. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ສາຂານປນຄ 3. ຊຳລະຄ່ານ້ຳທີ່ທະນາຄານ ແລະ ໂທລະສັບ 4. ຊຳລະຄ່ານ້ຳນຳ ພະນັກງານສົ່ງບິນນ້ຳປະປາ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ