ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຄູຝຶກ

ສະແດງ 9 - 16 ຂອງ 40


16/07/2020

16/07/2020

ທ່ານ ນ. ອ໋ອງຊົງ ຕົງນາມະວົງ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກໄອຊີທີ

1. ການບໍລິການລູກຄ້າ (ຈົດນໍ້າ, ສົ່ງໃບບິນ, ເກັບເງິນ)
2. ການວິເຄາະການລົງທຶນ
3. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບພິມໃບບິນ
4. ການພົວພັນລູກຄ້າ Call Center

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

16/07/2020

ທ່ານ ເທບພະໄທ ລາດຊະວົງ ຫົວໜ້າສາຂານໍ້າປະປາເມືອງໄຊທານີ

1. ການບໍລິການລູກຄ້າ (ຈົດນໍ້າ, ສົ່ງໃບບິນ, ເກັບເງິນ)

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

16/07/2020

ທ່ານ ນ. ວາດສະໜາ ພົມມະຈັກ ຫົວໜ້າພາກສ່ວນຊ໋ອບແວ ພະແນກໄອຊີທີ

1. ການຄຸ້ມຄອງສາງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊ໋ອບແວ
2. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບພິມໃບບິນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

16/07/2020

16/07/2020

16/07/2020

ທ່ານ ກາວາຊິມະ ຢາຊຶຮິໂລ

1. ການບໍລິການຕິດຕັ້ງທໍ່
2. ທັກສະການສື່ສານ ແລະ ທັກສະການຝຶກສອນ
3. ການບໍລິຫານຊັບສິນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

16/07/2020

ທ່ານ ຄຳມະນີ ບັນຊາດິດ ກສສ

1. ການຈອດເຊື່ອມດ້ວຍໄຟຟ້າ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ