ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ການປຸກຈິດສໍານຶກ

ສະແດງ 17 - 23 ຂອງ 23

14/09/2016

ລົງເຜີຍແຜ່ວຽກງານຫ້ອງຮຽນນ້ຳປະປາເພື່ອຊຸມຊົນ ຄັ້ງທີ 02 ທີ່ບ້ານເພຍລາດ ເມືອງສັງທອງ ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2016

ກິດຈະກຳໂຄງການ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນໍ້າປະປາ ໂຄງການ MAWASU Project ທີ່ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳ ຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຂອງທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູ່ໃນບັນດາ 04 ຕົວເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລ້ວ, ສຳລັບປີ 2016 ແມ່ນຈະໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ ທີ່ບ້ານເພຍລາດ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

09/09/2016

ລົງເຜີຍແຜ່ ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາເພື່ອຊຸມຊົນ ຄັ້ງທີ 01 ທີ່ບ້ານນາຈະເລີນ ເມືອງສັງທອງໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ 2016 ມີຈໍານວນ 03 ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ: (ບ້ານນາຈະເລີນ, ບ້ານນາພຽນ, ບ້ານນາລາດ)

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການລົງເຜີຍແຜ່ ກິດຈະກຳໂຄງການ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນໍ້າປະປາ ໂຄງການ MAWASU Project ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການເປັນເວລາ 04 ປີ ແລະ ຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ ລົງເຜິີຍແຜ່ ກິດຈະກຳ ຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຂອງທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູ່ໃນບັນດາ 04 ຕົວເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລ້ວ, ສຳລັບປີ 2016 ແມ່ນຈະໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ ທີ່ບ້ານໃຫຍ່ນາຈະເລີນ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີ 03 ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມຄື: ບ້ານນາຈະເລີນ, ບ້ານນາພຽນ, ບ້ານນາລາດ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

08/05/2015

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຄັ້ງທີ 05 ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ1 ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງສະຫວັນ ໃນວັນທີ 08/05/2015

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຄັ້ງທີ 05 ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ1 ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງສະຫວັນ ໃນວັນທີ 08/05/2015

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

07/05/2015

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຄັ້ງທີ 04 ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ1 ທີ່ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 07/05/2015

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຄັ້ງທີ 04 ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ1 ທີ່ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 07/05/2015

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

06/05/2015

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຄັ້ງທີ 03 ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັັດທະຍົມສຶກສາ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາໜອງບອນ ໃນວັນທີ 06/05/2015

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຄັ້ງທີ 03 ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັັດທະຍົມສຶກສາ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາໜອງບອນ ໃນວັນທີ 06/05/2015

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

18/09/2014

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຄັ້ງທີ 02 ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ໂຮງຮຽນສິນໄຊ ໃນວັນທີ 18/09/2014

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຄັ້ງທີ 02 ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ໂຮງຮຽນສິນໄຊ ໃນວັນທີ 18/09/2014

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

16/09/2014

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຄັ້ງທີ 1 ສຳລັບປະຖົມສຶກສາ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມໜອງບອນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16/09/2014

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຄັ້ງທີ 1 ສຳລັບປະຖົມສຶກສາ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມໜອງບອນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16/09/2014 ຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານນີ້ແມ່ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານນໍ້າປະປາ, ຮຽນຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ນໍ້າປະປາແບບປະຫຍັດ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ກຳລັງການຜະລິດຂອງຊາດ, ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີນໍ້າໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຍັງສາມາດປະຫຍັດເງິນທີ່ຈ່າຍຄ່ານໍ້າຂອງຄອບຄົວເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໄດ້

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ