ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນຜະລິດນໍ້າ

ສະແດງ 9 - 13 ຂອງ 13

01/09/2020

ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (8) ກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ “ກວດແບບຊີວະ”

- ການກວດແບບຊີວະພາບທາງນໍ້າປະປາຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ກວດກາສະເພາະ ວ່າມີແບັດທີເລຍບໍ່, ມີເຊື້ອພະຍາດຕົກຄ້າງໃນນໍ້າ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ຜ່ານການກວດກາທາງດ້ານຊີວະພາບ ກໍ່ຈະ ໃຫ້ກັບໄປເລີ້ມຂັ້ນຕອນນັ້ນໃຫມ່ ຫຼື ປ່ອຍຖີ້ມເລີຍ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

01/09/2020

ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຂະບວນການຜະລິດ

ມີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຂະບວນການຜະລິດ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

02/09/2020

ແຈກຢາຍນໍ້າປະປາໄປເຖິງເຮືອນລູກຄ້າ

ເມື່ອຜ່ານຂະບວນການທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍນໍ້າປະປາຈະຖືກດູດຜ່ານຕາມສາຍທໍ່ໄປຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ