ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນຜະລິດນໍ້າ

ສະແດງ 9 - 12 ຂອງ 12

20/06/2017

ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (8) ກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ “ກວດແບບເຄມີ”

− ການກວດກາແບບເຄມີ ແມ່ນກວດສອບຫາເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສານເຄມີເຈືອປົນແບບເກີນປະລິມານທີ່ກະຊວງສາທາກຳນົດໃຫ້ ວ່າຜ່ານ 23 ທາດບໍ່ ແລະ ຖ້າບໍ່ຜ່ານກໍ່ຈະໃຫ້ກັບໄປສູ່ຂັ້ນຕອນເລີ້ມຕົ້ນ ຫຼື ປ່ອຍຖິ້ມເຊັນດຽວກັນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

20/06/2017

ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (10) ຖັງເກັບນ້ຳສູງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າບ້ານ

− ສະຖານີສູບສົ່ງນໍ້າ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ສູບສົ່ງນໍ້າປະປາທີ່ຜ່ານກຳມະວິທີ ການຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສົ່ງເຂົ້າໄປຫາອ່າງທີ່ເກັບນໍ້າສະອາດພາຍໃນ ແຕ່ລະຈຸດຕາມເຂດເມືອງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

20/06/2017

ໄປເຖິງເຮືອນລູກຄ້າ

ເມື່ອຜ່ານຂະບວນການທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍນໍ້າປະປາຈະຖືກດູດຜ່ານຕາມສາຍທໍ່ໄປຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ