ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຮ່ວມກັບກິດຈະກຳວັນລ້າງມືໂລກ ຂອງອົງການ JICA ປະຈຳ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນຄັ້ງວັນທີ 27-11-2020 ທີ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ,ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ ວັນໃໝ່

 ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ຮ່ວມກັບກິດຈະກຳວັນລ້າງມືໂລກ ຂອງອົງການ JICA ປະຈຳ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນຄັ້ງວັນທີ 27-11-2020 ທີ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ,ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ ວັນໃໝ່ ຊຶ່ງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ແມ່ນມີຄວາມຫ່ວງໃຍຕໍ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະເຍົາວະຊົນຂອງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງໂຄງການນີ້ຂື້ນເພື່ອໃຫ້ ເຍົາວະຊົນ,ໄວໜຸ່ມ ຮູ້ເຖິງປະໂຫຍດຂອງນໍ້າ, ຊັບພະຍາກອນ ພ້ອມທັງປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ໃຊ້ນໍ້າຢ່າງປະຫຍັດ ແລະ ໃຊ້ຢ່າງມີຄຸນຄ່າ ນອກຈາກນີ້ຍັງສົ່ງຕໍ່ຄວາມຮູ້ ເຖິງວິທີການລ້າງມື ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຫ່າງໄກຈາກເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ລວມທັງພະຍາດໂຄວິດ19 ທີ່ຍັງລະບາດພາຍໃນປັດຈຸບັນ)

ກັບຄືນ