ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ລາຄາຄ່າບຳລຸງຮັກສາໝໍ້ແທກນໍ້າ
ລາຄາຄ່າບຳລຸງຮັກສາໝໍ້ແທກນໍ້າ

- ອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 29/05/2018
- ອີງຕາມ ສະພາບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາວັດຖຸ-ອຸປະກອນໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາໃນທ້ອງຕະຫຼາດ.
- ເພື່ອປະຕິບັດລາຄາວັດຖຸ - ອຸປະກອນໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ

ກັບຄືນ