ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (2) ອ່າງປະສົມສານເຄມີ

− ຫລັງຈາກດູດນໍ້າດິບເຂົ້າມາຫາອ່າງເກັບນໍ້າດິບແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປກໍ່ປ່ອຍນໍ້າດິບເຂົ້າສູ່ອ່າງປະສົມສານເຄມີ ຫຼື ອ່າງກວນໄວ ເພື່ອໃຫ້ສານເຄມີ ດັ່ງກ່າວສ້າງປະຕິກິລິຍາຈັບຕະກອນໃຫ້ເປັນກ້ອນ ແລະ ທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດທີ່ມານຳນໍ້າ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳປະສົມກັບສານເຄມີໄດ້ດີຂື້ນເຊິ່ງເປັນການປະສົມລະຫວ່າງນ້ຳດິບ ແລະ ສານ PAC ( poly Aluminum chloride)
                                               

ກັບຄືນ