ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (4) ອ່າງຕົກຕະກອນ1

ອ່າງຕົກຕະກອນ ເຮັດໜ້າທີ່ແຍກຕະກອນອອກຈາກນ້ຳດິບ ຕະກອນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຈະຕົກລົງສູ່ກົ້ນອ່າງ ໂດຍຕະກອນທີ່ຢູ່ກົ້ນອ່າງຈະຖືກລະບາຍ ແລະ ດູດອອກດ້ານຂ້າງອ່າງ ສ່ວນນ້ຳໃສຈະໄຫຼລົ້ນຮາງລີ່ເຂົ້າສູ່ອ່າງຕອງຕໍ່ໄປ.         

ກັບຄືນ