ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (6) ອ່າງຕອງຊາຍ

ອ່າງຕອງຊາຍເຮັດໜ້າທີ່ກຳຈັດຕະກອນ ຫຼື ສິ່ງເປິເປື່ອນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຫຼຸດມາຈາກອ່າງຕົກຕະກອນໂດຍຕອງດ້ວຍຊາຍ ແລະ ຫີນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນ້ຳທີ່ມີຄວາມສະອາດຢ່າງແທ້ຈິງ.

 

ກັບຄືນ