ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (7) ຖັງເກັບນ້ຳສູງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າບ້ານ

− ສະຖານີສູບສົ່ງນໍ້າ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ສູບສົ່ງນໍ້າປະປາທີ່ຜ່ານກຳມະວິທີ ການຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສົ່ງເຂົ້າໄປຫາອ່າງທີ່ເກັບນໍ້າສະອາດພາຍໃນ ແຕ່ລະຈຸດຕາມເຂດເມືອງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້

ກັບຄືນ