ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຫ້ອງຮຽນການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ ແລະ ວິໃຈຄຸນນະພາບນ້ຳ

ການຜະລິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ (ແຫຼ່ງນ້ຳ,ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນ້ຳປະປາລະບົບຕ່າງ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ ແລະ ຂໍ້ເສັຍປຽບແຕ່ລະບົບ, ການສູບສົ່ງ,ການຄຸ້ມຄອງໂຮງ ງານຜະລິດ, ການປິດ-ເປີດໂປມ, ການເກັບກຳການແລ່ນໂປມ, ການບັນທຶກກະແສໄຟ, ໂວນ, ອຳແປ, ການປິດ-ເປີດປະຕູນ້ຳກ່ອນ ແລະ ຫຼັງແລ່ນໂປມ, ການລ້າງອ່າງນ້ຳນອນ, ອ່າງຕອງຊາຍ ແລະ ອື່ນໆ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ ໝວດວິຊາ : ການວິໃຈຄຸນນະພາບນ້ຳ 2. ວິໃຈຄຸນນະພາບນ້ຳລະດັບ I (ວະທະຈັກຂອງນ້ຳ, ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການບຳບັດນ້ຳ, ອຸນຫະພູມ, PH, TH, ຄວາມຂຸ້ນ, ກິ່ນ, ທາດ permanganate, TAC, ວິທີເຮັດ Jar-test, ການວິໃຈຊອກຫາ CI ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ 3. ວິໃຈຄຸນນະພາບນ້ຳລະດັບ II (ຮູ້ມາດຕະຖານຂອງນ້ຳດື່ມ, ວິໃຈຫາບັນດາທາດ : AI, Fe, Mn, NH4+, NO3 ,CI, E.C, KmnO4 ແລະ Batteries (Caliform) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ 4. ວິໃຈຄຸນນະພາບນ້ຳ ລະດັບ III (ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈການວິໃຈຕົວຈິງບັນດາທາດ : Fluoride(F), Arsenic(As), Cyanures(CN), plomb(Pb), Cuvre(Cu), Chrome (Cr), Mercure(Hg), Cadmium(Cd) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ

ກັບຄືນ