ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີ

ພື້ນຖານ MS World & Excel (ຮຽນຮູ້ວິທີ​ການ​ໃຊ້ Computer ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງານ, ການຈັດ​ລະບົບ​ເອກະສານ​, ການ​ບັນທຶກ, ການ​ຄົ້ນ​ຫາ, ການ​ສ້າງ​ຕາ​ຕະລາງ, ການ​ນຳ​ຂໍ້​ມູນ​ອອກ​ມາ​ໃຊ້ ​ແລະ ອື່ນໆ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້ Computer (ການ​ນຳ​ໃຊ້Computer, ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ Antivirus, ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ, ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ programm ພື້ນຖານ ​ແລະ ອື່ນໆ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ power point (ການ​ສ້າງ​ເອກະສານ, ຈັດ​ວາງ, ປະກອບຮູ້ພາບ, ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ, ການ​ດັດ​ແກ້​ຂໍ້​ມູນ, ການ​ຕັດ​ເອົາຮູບພາບ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ, ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ​ແລະ ອື່ນໆ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ E-Mail & Internet (ການ​ລົງທະບຽນ​, ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ການ​ນຳ​ໃຊ້, ການ​ສ້າງ​ເອກະສານ, ການ​ແນບ​ເອກະສານ, ການ​ແນບຮູບ​ພາບ, ການ​ສົ່ງ,​ ການຮັບ ​ແລະ ອື່ນໆ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ

ກັບຄືນ