ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ໂຄງການຮ່ວມມືກັບ Hue Waco ປະເທດຫວຽດນາມ.

ໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບໍລິສັດ Huewaco ສສ.ຫວຽດນາມ, ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບ: ວຽກງານການຄ້າ, ຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດນ້ຳປະປາ ແລະ ການວິໄຈຄຸນນະພາບນ້ຳ.

ທີມງານວິຊາການ ບໍລິສັດນ້ຳປະປາ Huewaco ໄດ້ມາຝືກອົບຮົມດ້ານວິຊາສະເພາະໃນ 3 ຂົງເຂດວຽກງານໃຫ້ ວິຊາການນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ໃນເດືອນສີງຫານ 2016 ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຝືກອົບຮົມໃນອາທິດທີ່ໜື່ງຂອງເດືອນ ເມສາ 2017.

ທີມງານວິຊາການ ບໍລິສັດນ້ຳປະປາ Huewaco ໄດ້ມາຝືກອົບຮົມດ້ານວິຊາສະເພາະໃນ 3 ຂົງເຂດວຽກງານໃຫ້ ວິຊາການນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ໃນເດືອນສີງຫານ 2016 ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຝືກອົບຮົມໃນອາທິດທີ່ໜື່ງຂອງເດືອນ ເມສາ 2017.

ກັບຄືນ