ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນໂຄງການWaMaSu (JICA)

11/09/2015

ຜູ້ອຳນວຍການທັງ 3 ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາຕົວແບບ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານໂຄງການ WaMaSu (JICA), ຊ່ຽວຊານປະຈໍາໂຄງການ, ຫ້ອງການດັສົມ, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫລວງ, ກົມເຄຫາພັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ປະຈຳເດືອນ ກ່ຽວກັບ “ການຄວບຄຸມນ້ຳທີ່ບໍ່ສ້າງລາຍຮັບ” ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ຫລວງພະບາງ ໃນວັນທີ 04-05 ກັນຍາ 2014.

ກັບຄືນ