ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່,ປະຊາຊົນ ,ທະຫານ ,ຕຳຫລວດ ແລະ ສຳນັກງານອົງການຕ່າງໆ ໃຫ້ຊາບວ່າ ທາງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ຈະໄດ້ທຳການປິດນໍ້າປະປາ ຊົ່ວຄາວ ເຂດເມືອງໄຊເສດຖາ ໃນວັນຈັນທີ 13 ພະຈິກນີ້ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 9:00-14:00
ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່,ປະຊາຊົນ ,ທະຫານ ,ຕຳຫລວດ ແລະ ສຳນັກງານອົງການຕ່າງໆ ໃຫ້ຊາບວ່າ ທາງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ຈະໄດ້ທຳການປິດນໍ້າປະປາ ຊົ່ວຄາວ ເຂດເມືອງໄຊເສດຖາ ໃນວັນຈັນທີ 13 ພະຈິກນີ້ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 9:00-14:00

ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່,ປະຊາຊົນ ,ທະຫານ ,ຕຳຫລວດ ແລະ ສຳນັກງານອົງການຕ່າງໆ ໃຫ້ຊາບວ່າ ທາງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ຈະໄດ້ທຳການປິດນໍ້າປະປາ ຊົ່ວຄາວ ເຂດເມືອງໄຊເສດຖາ ໃນວັນຈັນທີ 13 ພະຈິກນີ້ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 9:00-14:00 ໃບຊ່ວງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງຈະໄດ້ຢຸດບໍລິການ ແລະສະໜອງນ້ຳຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ້ອມແປງສຳທໍ່ນ້ຳເກົ່າຂະໜາດ DN 75 ແລະສຳທໍ່ໃໝ່ຂະໜາດ UPVC DN 100 uPVC ໃສ່ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນແກ່ການຊົມໃຊ້ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ສະນັ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ປະຕິບັດການສ້ອມແປງທໍ່ນ້ຳນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນນ້ຳຫຼຸດລົງ, ອອກຄ່ອຍຫາບໍ່ມີນ້ຳ ໂດຍສະເພາະເຂດບ້ານໂນນສະຫວ່າງຮ່ອມ 14, ຮ່ອມ13, ຮ່ອມ11, ຮ່ອມ 10, ຮ່ອມ 7, ຮ່ອມ 6, ຮ່ອມ 4, ຮ່ອມ3 ແລະຮ່ອມ1, ໂຮງຮຽນ ໂນນສະຫວ່າງ, ເອັມພອຍມາກເມືອງໄຊເສດຖາ ຈິ່ງຄວນຫ້າງຫາກະກຽມພາຊະນະໂຕ່ງນ້ຳໄວ້ໃຊ້ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອມີນ້ຳໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການສ້ອມແປງ.

ກັບຄືນ