ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂ່າວໃໝ່ຫລ້າສຸດ

ສະແດງ 1 - 8 ຂອງ 643

09/11/2022

ແຈ້ງການ ນໍ້າປະປາຈະໄດ້ມີການເພີ່ມຂໍ້ມູນ ເລກປະຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ໃນໃບບິນເກັບເງິນຄ່ານໍ້າປະປາ

ແຈ້ງການ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດມາຍັງສູງ ແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບຊາບວ່າ: ທາງນໍ້າປະປາຈະໄດ້ມີການເພີ່ມຂໍ້ມູນ ເລກປະຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ໃນໃບບິນເກັບເງິນຄ່ານໍ້າປະປາ ນັບແຕ່ເດືອນ 10/2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນໃບບິນມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທັງເປັນການປະຕິບັດຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໃບເກັບເງິນສະບັບໃໝ່.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

04/11/2022

ໃນວັນທີ 04/11/2022 ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາສຳນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ດອນໜູນ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຊຶ່ງນ້ອງນັກຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 262 ຄົນ ແລະ ທີມງານນໍ້າປະປາ, ຊ່ຽວຊານໂຄງການ MaWaSU2 ຈຳນວນ 15 ທ່ານ)

ໃນວັນທີ 04/11/2022 ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາສຳນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ດອນໜູນ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຊຶ່ງນ້ອງນັກຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 262 ຄົນ ແລະ ທີມງານນໍ້າປະປາ, ຊ່ຽວຊານໂຄງການ MaWaSU2 ຈຳນວນ 15 ທ່ານ)
//ຈຸດປະສົງທີ່ຈັດກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບັນດານ້ອງນັກຮຽນມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ຂອງວຽກງານນໍ້າປະປາ, ການນຳໃຊ້ນໍ້າຢ່າງມີຄຸນຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ລູກຫຼານທຸກຄົນ ໄດ້ມີນໍ້າໃຊ້ແບບຢືນຍົງ ແລະ ຍັງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ຕໍ່ການບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກ ຂອງຄົນເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ ແລະ ພືດ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນຕົ້ນ: ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກະສິກຳ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການນໍາໃຊ້ ນໍ້າປະປາແມ່ນນໍ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສະອາດ ປອດໄພ, ປາດສະຈາກເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສານເຄມີເຈືອປົນ ກໍ່ເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.
//ນອກຈາກນີ້ ການຈັດກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ ຍັງຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ເຖິງການລ້າງມືຢ່າງຖືກວິທີ, ສະອາດ, ປອດໄພຈາກເຊື້ອພະຍາດ ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນພະຍາດອັກເສບປອດຈູລະໂລກສາຍພັນໃໝ່Covid19 ກໍາລັງລະບາດຫລາຍ ເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງໝັ່ນລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ.
// ສະນັ້ນ ທີມງານຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ ສ້າງກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທຸກພາກສ່ວນ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນໄດ້ນຳໄປນຳໃຊ້ ແລະ ບອກກ່າວໃຫ້ພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ການນຳໃຊ້ນໍ້າຢ່າງຖືກວິທີ ຊ່ວຍກັນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

02/11/2022

ໃນວັນທີ 02/11/2022 ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາສຳນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຕອນຕົ້ນເມືອງນ້ອຍ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຊື່ງມີນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ 100 ຄົນ ແລະ ທີມງາານນໍ້າປະປາ 15 ຄົນ)

ໃນວັນທີ 02/11/2022 ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາສຳນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຕອນຕົ້ນເມືອງນ້ອຍ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຊື່ງມີນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ 100 ຄົນ ແລະ ທີມງາານນໍ້າປະປາ 15 ຄົນ)
//ຈຸດປະສົງທີ່ຈັດກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບັນດານ້ອງນັກຮຽນມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ຂອງວຽກງານນໍ້າປະປາ, ການນຳໃຊ້ນໍ້າຢ່າງມີຄຸນຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ລູກຫຼານທຸກຄົນ ໄດ້ມີນໍ້າໃຊ້ແບບຢືນຍົງ ແລະ ຍັງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ຕໍ່ການບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກ ຂອງຄົນເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ ແລະ ພືດ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນຕົ້ນ: ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກະສິກຳ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການນໍາໃຊ້ ນໍ້າປະປາແມ່ນນໍ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສະອາດ ປອດໄພ, ປາດສະຈາກເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສານເຄມີເຈືອປົນ ກໍ່ເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.
// ນອກຈາກນີ້ ການຈັດກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ ຍັງຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ເຖິງການລ້າງມືຢ່າງຖືກວິທີ, ສະອາດ, ປອດໄພຈາກເຊື້ອພະຍາດ ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນພະຍາດອັກເສບປອດຈູລະໂລກສາຍພັນໃໝ່Covid19 ກໍາລັງລະບາດຫລາຍ ເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງໝັ່ນລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ.
// ສະນັ້ນ ທີມງານຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ ສ້າງກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທຸກພາກສ່ວນ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນໄດ້ນຳໄປນຳໃຊ້ ແລະ ບອກກ່າວໃຫ້ພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ການນຳໃຊ້ນໍ້າຢ່າງຖືກວິທີ ຊ່ວຍກັນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

11/10/2022

ວັນປະກາດເອກະລາດ 12 ຕຸລາ 2022 Independence Declaration's Day__ຄົບຮອບ 77ປີ__

ວັນປະກາດເອກະລາດ 12 ຕຸລາ 2022 Independence Declaration's Day__ຄົບຮອບ 77ປີ__
(ວັນທີ 12 ຕຸລາ 1945 ຫາ 12 ຕຸລາ 2022)
ດ້ວຍຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຈາກຄະນະບໍລິຫານງານ ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

30/09/2022

ພິທີມອບ-ຮັບວຽກ ລະຫວ່າງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປາ ຝ່າຍການເງິນ (ຜູ້ເກົ່າ) ແລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປາ ຝ່າຍການເງິນ (ຜູ້ໃໝ່) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ໂພນເຄັງ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພິທີມອບ-ຮັບວຽກ ລະຫວ່າງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປາ ຝ່າຍການເງິນ (ຜູ້ເກົ່າ) ແລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປາ ຝ່າຍການເງິນ (ຜູ້ໃໝ່) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ໂພນເຄັງ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

29/09/2022

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ເພື່ອຊຸມຊົນ-ເຂດເມືອງປາກງື່ມ-ບ້ານໜອງບົວທອງ ໃນວັນພະຫັດ ວັນທີ 29 ກັນ​ຍາ 2022

-ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ເພື່ອຊຸມຊົນ-
-ເຂດເມືອງປາກງື່ມ-ບ້ານໜອງບົວທອງ-
#ໃນວັນພະຫັດ ວັນທີ 29 ກັນ​ຍາ 2022 ທີ່ເຂດເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່​ບ້ານໜອງບົວທອງ ໂດຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ທີ່ ວັດໜອງບົວທອງ ຊຶ່ງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ໄດ້​ລົງ​ເຮັດກິດຈະກຳ ຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ເພື່ອຊຸມຊົນຂຶ້ນ, ເພື່ອນຳສະເໜີ ບາງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບນໍ້າ, ສະພາບນໍ້າໃນປັດຈຸບັນ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ທີ່ບໍ່ສະອາດ ຈາກນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າປະປາ,ການສະໜອງນໍ້າຂອງນໍ້າປະປາລວມທັງວຽກງານບໍລິການຕ່າງໆ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຂໍ້ມູນແນະນຳເພີ້ມຕື່ມ ຂອງຂັ້ນຕອນເອົານໍ້າເຂົ້າບ້ານໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຕ້ອງການຕິດຕັ້ງເອົານໍ້າເຂົ້າບ້ານ ແລະ ຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ, ບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

27/09/2022

ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາເພື່ອຊຸມຊົົນ ໃນວັນອັງຄານ ວັນທີ 27-09-2022 ທີ່ບ້ານສ້າງໃສ ແລະ ບ້ານນາຝາຍ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

--ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ເພື່ອຊຸມຊົນ--
ກິດຈະກຳຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາເພື່ອຊຸມຊົົນ ໃນວັນອັງຄານ ວັນທີ 27-09-2022 ທີ່ບ້ານສ້າງໃສ ແລະ ບ້ານນາຝາຍ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສະຖານທີ່ເຮັດກິດຈະກຳແມ່ນ: ວັດສະຫວ່າງພະໄກສອນ(ວັດບ້ານສ້າງໃສ)
ຊຶ່ງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ໄດ້​ລົງ​ເຮັດກິດຈະກຳ ຫ້ອງຮຽນນໍ້າປະປາ ເພື່ອຊຸມຊົນຂຶ້ນ, ເພື່ອນຳສະເໜີ ບາງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບນໍ້າ, ສະພາບນໍ້າໃນປັດຈຸບັນ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ທີ່ບໍ່ສະອາດ ຈາກນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າປະປາ,ການສະໜອງນໍ້າຂອງນໍ້າປະປາລວມທັງວຽກງານບໍລິການຕ່າງໆ ມີການສາທິດໃຫ້ເຫັນ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າສະອາດ ແບບຈຳລອງ; ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ນຳກັນ ດ້ວຍການຖາມ ແລະ ຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ນໍ້າປະປາ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຂໍ້ມູນແນະນຳເພີ້ມຕື່ມ ຂອງຂັ້ນຕອນເອົານໍ້າເຂົ້າບ້ານໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຕ້ອງການຕິດຕັ້ງເອົານໍ້າເຂົ້າບ້ານ ແລະ ຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ, ບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ. ຊຶ່ງກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຂະບວນການຟົດຟື້ນ, ເປັນກັນເອງ, ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຕໍ່ການບໍລິການນໍ້າປະປາຂື້ນຕື່ມ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

14/09/2022

ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຜູ້ເກົ່າ ທ່ານ ນ ເພື່ອນແສງ ໄຊນາຄຳ ພັກການ-ຮັບອຸດໜູນບໍານານ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ ໃຫ້ ທ່ານ ທິບພະພອນ ສີສະໝຸດ ຂຶ້ນຮັບໜ້າທີ່ ເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2022 ເວລາ: 14:00ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ V ສຳນັກງານໃຫຍ່ໂພນເຄັງ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ