ລາຍການ ອົງການຈັດຕັ້ງ ນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສະພາບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ສົກປີ 2012 ທ່ານ ແກ້ວພິລາວັນ ອາໄພລາດ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະພັກຮາກຖານ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ສົກປີ 2014 ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ວົງສາຄຳຜູຍ ເປັນເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ກຳມະບານ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ສົກປີ 2014 ທ່ານ ຄຳຕັນ ສິມມາລາວົງ ເປັນປະທານ ກຳມະບານ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຊາວໜຸ່ມ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ສົກປີ 2014 ທ່ານ ພອນວິໄລ ທາວົງ ເປັນເລຂາ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ສົກປີ 2014 ທ່ານ ນາງ ມະນີສາຄອນ ຊຸມພົນພັກດີ ເປັນປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ