ຂອບເຂດການບໍລິການ

ເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການນ້ຳປະປາແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2020 ເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການນ້ຳປະປາ ຂອງລັດິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫລວງ ປະກອບມີ 3 ເຂດໃຫຍ່ຫລັກ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 20 ເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການຄື 1. ເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການ 7 ຕົວເມືອງໃນ ປະກອບມີ: ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ເຊີ່ງມີ 361 ບ້ານ, ປະກອນກອນທັງໝົດ 692,645 ຄົນ, 126,335 ຄົວເຮືອນ, ສາມາດຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ 540,327 ຄົນ ກວມເອົາ 78% ຂອງພື້ນທີ່ບໍລິການ. 2. ເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການເມືອງ ສັງທອງ ແບ່ງອອກເປັນ 7 ເຂດພື້ນທີ່ບໍລິການຍ່ອຍຄື: ເຂດບໍລິການບ້ານ ເພຍລາດ, ຫ້ວຍຄຳ, ໄຮ່ໃຕ້-ນາສາວນາງ, ທ່ານາສາ-ສະນ໋.