ວີທີຈົດກົງເຕີ
Article Thumbnail

ທ່ານສາມາດອ່ານເລກນໍ້າດວ້ຍຕົວທ່ານເອງ ກໍລະນີພະນັງານເຂົ້າເຮືອນບໍ່ໄດ້ ພຽງແຕ່ທ່ານສັງເກດເບິ່ງເລກທີ່ສະແດງທີ່ໜ້າປັດດັ່ງກ່າວແລ້ວໂທແຈ້ງພະນັກງານຈົດນໍ້າ .

Article Thumbnail

ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ ໄດ້ເຂົ້າໃນການໃບບິນຂອງທ່ານ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຕ້ອງຊຳລະໃນແຕ່ລະເດືອນ .

Article Thumbnail

ການຄິດໄລ່ລາຄານໍ້າປະປາ ແມ່ນອີງໃສ່ ບໍລິມາດນໍ້າໃຊ້ ແຕ່ລະສະແລັບ, ປະເພດຜູ້ໃຊ້ນໍ້າ, ແລະ ລາຄາເຊົ່າໝໍ້ແທກນໍ້າ ຂອງທ່ານ, ກໍລະນີປະເພດຜູ້ໃຊ້ນໍ້າເປັນປະເພດ 1 ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງຕາມຮູບ, ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະເພດ2 ແລະ ປະເພດ 3 ແມ່ນໃຫ້ເອົາບໍລິມາດນໍ້າ ມາຄູນກັບ ລາຄາໂດຍກົງ ແລ້ວບວກໃຫ້ຄ່າເຊົ່າໝໍ້ ບວກອາກອນ ຕາມລຳດັບ ລາຍລະອຽດແມ່ນເບິ່ງຕາມຮູບ .

Article Thumbnail

- ອີງຕາມ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ: 1059/ຫລບ.ກລຂ, ລົງວັນທີ: 11 ສິງຫາ 2014. - ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ທ່ານ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ: 900/ຈນວ, ລົງວັນທີ: 04 ກັນຍາ 2014. - ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ນໍ້າປະປາຢູ່ນະຄອນຫູວງວຽງຈັນ ຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ: ການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເມື່ອທຽບໃສ່.

Article Thumbnail

ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງໄດ້ຈັດແບ່ງປະເພດລູກຄ້າຊົມໃຊ້ນ້ຳອອກເປັນ 3 ປະເພດ: 1/. ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ,ພະນັກງານ, ທະຫານ,ຕຳຫຼວດ,ພະນັກງານຂັ້ນນຳ ຫຼື ພະນັກງານບຳນານ,ຜູ້ທີ່ມີອາຊີບຄ້າຂາຍນ້ອຍ (ເສດຖະກິດຄອບຄົວ) 2/. ອົງການລັດບໍລິຫານ, ໂຮງໝໍ ໂຮງຮຽນ ຂອງລັດ, ສຳນັກງານປົກຄອງ, ກະຊວງຕ່າງໆ, ກອງບັນຊາການ, ສວນສາທາລະນະ, ອົງການສາກົນ, ທູດຕ່າງໆ 3/. ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ບໍລິສັດຕ່າງໆ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ.