[Alternative text]
[Alternative text]
[Alternative text]
ລາຍການຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ
Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 16/08/2017

ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ ອານາໄມທຳຄວາມສະອາດບໍລິເວນເດີ່ນ ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳປະປາ ດົງໝາກຄາຍ II+I ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2017 ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 07:00 ໂມງເຊົ້າ, ເພື່ອກະກຽມ ພິທີມອບ-ຮັບ ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳປະປາ ດົງໝາກ .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 16/08/2017

ພິທີສະຫລຸບຜົນງານໂຄງການ MaWaSU ໄລຍະ 05 ປີ ແຕ່ປີ 2012 - 2017 ເຊິ່ງຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2017 ທີ່ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 16/08/2017

ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ຂອງໂຄງການ MaWaSU ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືທົບທວນກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຜ່ານແຜນການແຕ່ລະໜ້າວຽກຂອງອານຸກຳມະການ ຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນໂຄງການ ປຶກສາຫາລື ກິດຈະກຳຂອງກົມນ້ຳປະປ .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 16/08/2017

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ບັດດາບົດແນະນຳ ແລະ ບັດດາຄູ່ມື ທີ່ໄດ້ເຊັນຮັບຮອງ ປຶກສາຫາລືແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຜີຍແຜ່ພາຍຫຼັງໂຄງການສຳເລັດ (04 ແຂວງພາກກາງ) .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 16/08/2017

ວາລະດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພັກ ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ຫາ 01 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ຊັ້ນ05 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 16/08/2017

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ເຂົ້າຮ່ວມຖອດຖອນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ກິດຈະກຳຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງ ຂອງໂຄງການ MaWaSu ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ICTC ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2017 .

Article Thumbnail
ວັນທີເດືອນປີອັບເດດຂໍ້ມູນ: 3/08/2017

ສຳມະນາສາກົນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງໂຄງການ MaWaSu ສິ່ງທ້າທ້າຍ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມພ້ອມ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວັນທະນະທຳ ການດື່ມນ້ຳປະປາຈາກກ໊ອກໄດ້ ທຸກທີ, ທຸກເວລາ ແລະ ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ໂຄງການ ກັບໂຄງການ .