ລາຍການແຈ້ງການທົ່ວໄປ
Article Thumbnail

ຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງແຈ້ງມາຍັງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ: ໃນວັນພຸດ, ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2017, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 09:00 ໂມງຫາ 16:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ຈະໄດ້ຢຸດການບໍລິການ ແລະ ສະໜອງນ້ຳປະປາຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ້ອມແປງຕັດສຳທໍ່ນ້ຳ 02 ຈຸດ (ທໍ່ DN 200 uPVC ສຳໃສ່ທໍ່ DN 200 PVC ແລະ ທໍ່ DN 200 uPVC ສຳໃສ່ທໍ່ DN 200 PVC) ເພື່ອແກ້ໄຂນ້ຳປະປາ ເຂດທີ່ຂາດນ້ຳ ໃຫ້ໄດ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ .

Article Thumbnail

ຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງມາຍັງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ: ໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 04 ສິງຫາ 2017, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 09:00 ໂມງຫາ 16:00 ໂມງເນຕົ້ນໄປ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ຈະໄດ້ຢຸດການບໍລິການ ແລະ ສະໜອງນ້ຳປະປາຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ້ອມແປງຕັດສຳທໍ່ນ້ຳ (ທໍ່ DN 75 uPVC ສຳໃສ່ທໍ່ DN 100 PVC ແລະ ທໍ່ DN 75 uPVC ສຳໃສ່ທໍ່ DN 75 PVC) ເພື່ອແກ້ໄຂນ້ຳປະປາ ເຂດທີ່ຂາດນ້ຳໃຫ້ໄດ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ. .

Article Thumbnail

ຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງແຈ້ງມາຍັງ ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ: ໃນວັນສຸກ, ວັນທີ 04 ສິງຫາ 2017, ເລີມແຕ່ເວລາ 09:00 ໂມງຫາ 16:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ຈະໄດ້ຢຸດການບໍລິການ ແລະ ສະໜອງນ້ຳປະປາຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ້ອມແປງຕັດສຳທໍ່ນ້ຳ 2 ຈຸດ (ທໍ່ DN 200 uPVC ສຳໃສ່ DN 200 PVC ແລະ DN 75 uPVC ສຳໃສ່ທໍ່ DN 75 uPVC) ເພື່ອແກ້ໄຂນ້ຳປະປາ ເຂດທີ່ຂາດນ້ຳ ໃຫ້ໄດ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ. .

Article Thumbnail

ທາງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ຊາວຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທຸກພາກສ່ວນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊາບວ່າ: ລູກຄ້າທີ່ຄ້າງຊຳລະຄ່ານໍ້າປະປາ ຈຳນວນ 02 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ວ່າຈະມີມູນຄ່າຫລາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ທາງລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປາຈະໄດ້ງົດການໃຫ້ບໍລິການນໍ້າປະປາ ຈົນກວ່າທ່ານມາຊຳລະໜີ້ສິນ ຄ່ານໍ້າປະປາ .

Article Thumbnail

ທາງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ຊາວຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທຸກພາກສ່ວນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊາບວ່າ:ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີລົດດັບເພີງ ແລະ ລົດຊີແຕກນ້ຳຈາກພາກສ່ວນອື່ນນຳເອົານ້ຳຈາກກ໋ອກດັບເພີງ ຂອງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງ ໄປໃຊ້ບໍ່ຖຶກເປົ້າໝາຍ, ໂດຍສະເພະແມ່ນລົດດັບເພີງແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນເວລາເກີດອັກຄີໄພ ຫຼື ປ່ຽນຖ່າຍອອກໃນເວລາສານເຄມີທີ່ໄດ້ກຳນົດເທົ່ານັ້ນ. .