ລາຍການແຈ້ງລາຄານໍ້າ
Article Thumbnail

ຄ່າທຳນຽມເປີດນໍ້າຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງອັດນໍ້າແລ້ວ (ກໍລະນີບໍ່ທັນຮື້ທໍ່) - ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ ລະບຽບການປັບໄໝ ລູກຄ້າທີ່ກະທຳຜິດ ຕໍ່ການຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງລາຄາໃໝ່ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດ ໃຫ້ເບິ່ງຕາມເອກະສານແຈ້ງການ .

Article Thumbnail

ລາຄານ້ຳປະປາ (ປັບປຸງໃໝ່) ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງໄດ້ຈັດແບ່ງປະເພດລູກຄ້າຊົມໃຊ້ນ້ຳອອກເປັນ 3 ປະເພດ: 1/. ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ,ພະນັກງານ, ທະຫານ,ຕຳຫຼວດ,ພະນັກງານຂັ້ນນຳ ຫຼື ພະນັກງານບຳນານ,ຜູ້ທີ່ມີອາຊີບຄ້າຂາຍນ້ອຍ (ເສດຖະກິດຄອບຄົວ) 2/. ອົງການລັດບໍລິຫານ, ໂຮງໝໍ ໂຮງຮຽນ ຂອງລັດ, ສຳນັກງານປົກຄອງ, ກະຊວງຕ່າງໆ, ກອງບັນຊາການ, ສວນສາທາລະນະ, ອົງການສາກົນ, ທູດຕ່າງໆ 3/. ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ບໍລິສັດຕ່າງໆ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ, ໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ຂອງເອກະຊົນ .