ລາຍການ ຫ້ອງຮຽນ
Article Thumbnail

ການຜະລິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ (ແຫຼ່ງນ້ຳ,ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນ້ຳປະປາລະບົບຕ່າງ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ ແລະ ຂໍ້ເສັຍປຽບແຕ່ລະບົບ, ການສູບສົ່ງ,ການຄຸ້ມຄອງໂຮງ ງານຜະລິດ, ການປິດ-ເປີດໂປມ, ການເກັບກຳການແລ່ນໂປມ, ການບັນທຶກກະແສໄຟ, ໂວນ, ອຳແປ, ການປິດ-ເປີດປະຕູນ້ຳກ່ອນ ແລະ ຫຼັງແລ່ນໂປມ, ການລ້າງອ່າງນ້ຳນອນ, ອ່າງຕອງຊາຍ ແລະ ອື່ນໆ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ ໝວດວິຊາ : ການວິໃຈຄຸນນະພາບນ້ຳ 2. ວິໃຈຄຸນນະພາບນ້ຳລະດັບ I (ວະທະຈັກຂອງນ້ຳ, ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການບຳບັດນ້ຳ, ອຸນຫະພູມ, PH, TH, ຄວາມຂຸ້ນ, ກິ່ນ, ທາດ permanganate, TAC, ວິທີເຮັດ Jar-test, ການວິໃຈຊອກຫາ CI ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ 3. ວິໃຈຄຸນນະພາບນ້ຳລະດັບ II (.

Article Thumbnail

ພື້ນຖານ​ໄຟຟ້າ-ກົນ​ຈັກ (​ເນື້ອ​ແທ້​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ, ການ​ພະ​ລິດ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ, ລັກສະນະ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ,​ ເຄື່ອງ​ອຸປະກອນ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ໄຟຟ້າ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ ເຄື່ອງຈັກ​ໄຟຟ້າ​ສາມ​ຟາ (​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ບໍ່ມີ​ຈັງຫວະສາມ​ຟາ, ການຕິດ​ຈັກ​ໂດຍ​ກົງ​ເຄື່ອງຈັກ​ບໍ່ມີ​ຈັງຫວະ​ສາມ​ຟາ, ການ​ຕໍ່​ແບບ​ດາວ, ​ແບບ​ແດນ​ຕ້າ, ການ​ຕິດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ການ​ແລ່ນ​ຈັກ​ທຳ​ມະ​ດາ​​ ແບບ​ແຍກ​ສ່ວນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ ວົງ​ຈອນ​ໄຟຟ້າ​ກຳລັງ (​ໄຟຟ້າ​ລັດ​ວົງ​ຈອນ​ ແລະ​ ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ເກີນ,​ ເຄື່ອງໝາຍມາດຕະຖານ ​ແລະ ​ແຜນ​ວົງ​ຈອນ​ໄຟຟ້າ, ປຸ່ມ​ຕັດ​ຕໍ່,​ ເຄື່.

Article Thumbnail

ພື້ນຖານ MS World & Excel (ຮຽນຮູ້ວິທີ​ການ​ໃຊ້ Computer ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງານ, ການຈັດ​ລະບົບ​ເອກະສານ​, ການ​ບັນທຶກ, ການ​ຄົ້ນ​ຫາ, ການ​ສ້າງ​ຕາ​ຕະລາງ, ການ​ນຳ​ຂໍ້​ມູນ​ອອກ​ມາ​ໃຊ້ ​ແລະ ອື່ນໆ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້ Computer (ການ​ນຳ​ໃຊ້Computer, ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ Antivirus, ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ, ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ programm ພື້ນຖານ ​ແລະ ອື່ນໆ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ power point (ການ​ສ້າງ​ເອກະສານ, ຈັດ​ວາງ, ປະກອບຮູ້ພາບ, ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ, ການ​ດັດ​ແກ້​ຂໍ້​ມູນ, ການ​ຕັດ​ເອົາຮູບພາບ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ, ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ​ແລະ ອື່ນໆ) - ໃຊ້ເວລາຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງ : 5 ວັນ E-Mail & Internet.