ລາຍການຄູສອນ

ທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ວົງສາຄໍາຜຸຍ ຜູູ້ອຳນວນການໃຫຍ່ ລັດວິສະຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການແຈກຈ່າຍນໍ້າ ແລະ ອົງປະກອບຂອງທໍ່ນໍ້າປະປາ, ພື້ນຖານຊົນລະສາດ ແລະ ການດູນດ່ຽງແຮງດັນ,ການບໍລິຫານທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ,ການສ້າງແຜນດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າປະປາ (Corporate Planning)

ທ່ານ ວຽງທວາຍ ວັນນະລາດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ລະບົບສາຍທໍ່ນໍ້າປະປາ, ການຄວບຄຸມນໍ້າເສຍໃນລະບົບສາຍທໍ່ນໍ້າປະປາ, ພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ Program Water Cad

ທ່ານ ນ. ເພືອນແສງ ໄຊນາຄໍາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ການບໍລິຫານທຸລະກິດນໍ້າປະປາ,ພື້ນຖານການເງິນ ທຸລະກິດນໍ້າປະປາ,ວິໄຈ ການເງິນ ທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ຄຸ້ມຄອງການເງີນ ທຸລະກິດນໍ້າປະປາ (ຜູ້ບໍລິຫານ),ບັນຊີການຄ້າ

ທ່ານ ນາງ ລົດຈະນາ ວົງພາມະນີ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ການບໍລິຫານທຸລະກິດນໍ້າປະປາ , ການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ວຽກງານນໍ້າປະປາ (ສໍາລັບພະນັກງານໃໝ່), ການສ້າງແຜນດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າປະປາ (Corporate Planning)

ທ່ານ ຄຳຕັນ ສິມມາລາວົງ ອຳນວຍການສູນຝຶກວິຊາຊີບ ນໍ້າປະປາ

1. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການແຈກຈ່າຍນໍ້າ ແລະ ອົງປະກອບຂອງທໍ່. 2. ການຄຸ້ມຄອງລະບົບສາຍທໍ່ນໍ້າປະປາ, 3. ການວາງທໍ່ນໍ້າປະປາ (ລະດັບ 1), 4. ການວາງທໍ່ນໍ້າປະປາ (ລະດັບ 2)

ທ່ານ ສີພັນ ອິນເມືອງໄຊ ຮັກສາການພະແນກຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ

1. ການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ, 2. ການຝຶກອົບຮົມເປັນຄູຝຶກ, 3.ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວຽກງານນໍ້າປະປາ (ສຳລັບພະນັກງານໃໝ່), 4. ການບບໍລິການຫ້ອງການ ແລະ ເລຂານຸການ, 5. ການນຳໃຊ້ Programe PowerPoint & Internet-Email

ທ່ານ ສົມພັນ ເນດຕະວົງສາ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສະໜອງວັດຖຸ

1. ການປະເມີນ ແລະ ຄີດໄລ່ຕິດຕັ້ງນໍ້າເຂົ້າບ້ານ, 2. ການປະມູນ ແລະ ຈັດຊື້

ທ່ານ ນາງ ທະວີຄູນ ພະນະຄອນ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ

1. ພື້ນຖານການເງິນ ແລະ ທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, 2. ວິໄຈການເງິນ ທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, 3. ບັນຊີການຄ້າ

ທ່ານ ຄຳເຟື້ອງ ມະນີວັນ ຮັກສາການຫົວໜ້າໂຮງງານນໍ້າປະປາຈິຈາຍໂມ້

ການວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າປະປາ (ລະດັບ1)

ທ່ານ ນາງ ຄອນສະຫວັນ ແກ້ວມະນີວົງ ຫົວໜ້າພາກສ່ວນ ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າຈິນາຍໂມ້

1. ການວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າປະປາ (ລະດັບ3), 2. ການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດນໍ້າປະປາ

ທ່ານ ວຽງຄອນ ມູນມາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການຄ້າ-ບໍລິການ

ທ່ານ ສຸເພັດ ບຸບຜາໄຊ ຫົວໜ້າພາກສ່ວນພະແນກເຕັກນິກ-ການຜະລິດນໍ້າ


ໜ້າທີ :
[1][2]