ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ປະຈໍາພາກກາງ ຄັ້ງທີ 4 ວຽກຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍ້າ (SC5)

18/08/2021

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳຂອງ ໂຄງການພັດທະນາ ຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນໍ້າປະປາ ໄລຍະທີ 2 (MaWaSU2) ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ປະຈໍາພາກກາງ ຄັ້ງທີ 4
ກ່ຽວກັບວຽກຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍ້າ (SC5) , ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ ຢູ່ທີ່ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປາແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໃນຄັ້ງວັນທີ 18 ຫາ 19 ສິງຫາ 2021

 

 

ກັບຄືນ