ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ການຄິດໄລ່ລາຄານໍ້າປະປາ
ການຄິດໄລ່ລາຄານໍ້າປະປາ

ການຄິດໄລ່ລາຄານໍ້າປະປາ ແມ່ນອີງໃສ່ ບໍລິມາດນໍ້າໃຊ້ ແຕ່ລະສະແລັບ, ປະເພດຜູ້ໃຊ້ນໍ້າ, ແລະ ລາຄາເຊົ່າໝໍ້ແທກນໍ້າ ຂອງທ່ານ, ກໍລະນີປະເພດຜູ້ໃຊ້ນໍ້າເປັນປະເພດ 1 ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງຕາມຮູບ, ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ນໍ້າປະເພດ2 ແລະ ປະເພດ 3 ແມ່ນໃຫ້ເອົາບໍລິມາດນໍ້າ ມາຄູນກັບ ລາຄາໂດຍກົງ ແລ້ວບວກໃຫ້ຄ່າເຊົ່າໝໍ້ ບວກອາກອນ ຕາມລຳດັບ ລາຍລະອຽດແມ່ນເບິ່ງຕາມຮູບ
 

ກັບຄືນ