ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (1) ໂປມດູດນໍ້າເຂົ້າ

− ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າເລີ້ມທຳອິດ ແມ່ນໂປມດູດນໍ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດນໍ້າຈະດູດນໍ້າ ຈາກແຫລ່ງນໍ້າທີ່ເຮົານໍາມາຜະລິດ ເຊິ່ງແຫລ່ງນໍ້າທີ່ເຮົານຳມາຜະລິດ ຈະມີແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ນໍ້າງື່ມເປັນແຫລ່ງນໍ້າຫລັກທີ່ມາຜະລິດເປັນນໍ້າປະປາ ໂດຍໂປມດູດນໍ້າຈະດູດນໍ້າເຂົ້າມາເກັບກັກໄວ້ອ່າງເກັບນໍ້າດິບ ແລະ ຈະສົ່ງໄປຫາຂັ້ນຕອນການປະສົມສານເຄມີເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເບິ່ງໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ
 

ກັບຄືນ