ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (2) ອ່າງປະສົມສານເຄມີ

− ຫລັງຈາກດູດນໍ້າດິບເຂົ້າມາຫາອ່າງເກັບນໍ້າດິບແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປກໍ່ປ່ອຍນໍ້າດິບເຂົ້າສູ່ອ່າງປະສົມສານເຄມີ ເພື່ອໃຫ້ສານເຄມີ ດັ່ງກ່າວສ້າງປະຕິກິລິຍາຈັບຕະກອນໃຫ້ເປັນກ້ອນ ແລະ ທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດທີ່ມານຳນໍ້າ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ປ່ອຍນໍ້າທີ່ປະສົມສານເຄມີເຂົ້າໄປຫາອ່າງຕອງຊາຍ ເພື່ອກັນຕອງເອົານໍ້າທີ່ຂາວໃສອອກມາ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວສາມາດເບິ່ງຂອງຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປ
 

ກັບຄືນ