ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (5) ອ່າງຕົກຕະກອນ1

ເມື່ອມາຮອດອ່າງຕອງຊາຍ ນໍ້າກໍ່ຈະຜ່ານເມັດຊາຍຈຳນວນ 3 ຊັ້ນ ເຊິ່ງຈະເປັນເມັດຊາຍພິເສດ ທີ່ນໍາມາກັ່ນຕອງນໍ້າປະປາສະເພາະ ຊຶ່ງເມັດຊາຍຊັ້ນສຸດທ້າຍຈະມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຂະໜາດທີ່ພິເສດ ມາກັ່ນຕອງເອົາຕະກອນອອກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນໍ້າໃສສະອາດ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສົ່ງນໍ້າໄປຫາອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ
 

ກັບຄືນ