ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າ (6) ອ່າງຕົກຕະກອນ2

ອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ ແມ່ນຈະລໍຖ້າເຂົ້າຜ່ານຂັ້ນຕອນການກວດກາຄຸນນະພາບເສຍກ່ອນ ເພາະນໍ້າໃສສະອາດກໍ່ຍັງມີພະຍາດທີ່ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດແນມເຫັນດ້ວຍຕາເປົາຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືກວດສອບສະເພາະ ຈຶ່ງຈະສາມາດສົ່ງນໍ້າເຂົ້າໄປໃນເມືອງໄດ້
 

ກັບຄືນ