ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ການຊໍາລະຄ່ານໍ້າ

ສະແດງ 1 - 7 ຂອງ 7

16/07/2017

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ
ເລກທີບັນຊີ: 0101000588338

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

16/07/2017

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
ເລກທີບັນຊີ: 00110020000002305

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

16/07/2017

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ
ເລກທີບັນຊີ: 0200-11-0001258

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

16/07/2017

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ລາວ-ຫວຽດນາມ
ເລກທີບັນຊີ: 01000120000084

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

16/07/2017

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
ເລກທີບັນຊີ: 47200000.00.99000.5663

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

25/08/2017

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ
ເລກບັນຊີ: 010.11.0000247126001
010.11.0000615559001 BCEL One

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

22/09/2017

ການໂອນເງິນ

ຊື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
ເລກທີບັນຊີ: 0302000010000113 (ສຳນັກງານໃຫຍ່)
0300100010000059 (ສາຂານະຄອນຫຼວງ)

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ