ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ການປຸກຈິດສໍານຶກ

ສະແດງ 1 - 2 ຂອງ 2

20/06/2017

ຂໍ້ແນະນໍາ ໃນກໍລະນີນໍາໃຊ້ປໍ້ານໍ້າ

ຂໍ້ມູນດີໆ ຈາກທາງລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫລວງ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າ ຮູ້ວິທີການຕິດຕັ້ງ ປໍ້າສົ່ງນໍ້າ ເຂົ້າເຮືອນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃຫ້ຖືກລະບຽບຂອງ ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫລວງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ນໍ້າ ໂດຍລວມ ແລະ ປ້ອງກັນການເຮັດໃຫ້ນໍ້າໂສໂຄກ ທີ່ເປື້ອນໄຫຼເຂົ້າໃນທໍ່ນໍ້າອີກດ້ວຍ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

 

20/06/2017

ການປູກຈິດສໍານຶກ

ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫລວງ ໄດ້ສ້າງຮ່ວມກັບໂຄງການ MaWaSu (JICA) ສ້າງກິດຈະກຳດີໆ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ໂດຍການລົງເຮັດກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ວຽກງານນໍ້າປະປາ ຕາມໂຮງຮຽນ ຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານນີ້ແມ່ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານນໍ້າປະປາ, ຮຽນຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ນໍ້າປະປາແບບປະຫຍັດ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ກຳລັງການຜະລິດຂອງຊາດ, ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີນໍ້າໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຍັງສາມາດປະຫຍັດເງິນທີ່ຈ່າຍຄ່ານໍ້າຂອງຄອບຄົວເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໄດ້ . 2. ເປົ້າໝາຍໂຮງຮຽນ ແລະ ຊັ້ນຮຽນທີ່ຖືກເລືອກໃນການລົງເຮັດກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງປີ 2014 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນມານັ້ນ ແມ່ນເລືອກຊັ້ນປະຖົມສົມບູນ ແລະ ປີ 2015 ໄດ້ເລືອກເອົາ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ສຶກສາຕອນຕົ້ນປີທີ 01 3. ວິທີການເຮັດກິດຈະກຳແມ່ນ ຈະເຮັດບົດຮຽນລົງເຜີຍແຜ່ການປະຊາສຳພັນວຽກງານນໍ້າປະປາ ເຊິ່ງຈະປະກອບໄປດ້ວຍເນື້ອຫາທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າຂອງນໍ້າ, ແຫຼ່ງທີ່ນໍ້າມາຜະລິດ, ຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າປະປາ, ການປະຫຍັດນໍ້າທີ່ຖືກ ຕ້ອງວິທີ, ການແກ້ໄຂບັນຫາເວລາພົບເຫັນນໍ້າແຕກຮົ່ວ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນໆທີ່ກັບວຽກງານຂອງນໍ້າປະປາ, ມີແບບຟອມຖາມ-ຕອບ ກ່ຽວກັບການປະຫຍັດນໍ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ນອກນັ້ນຍັງມີແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບການປະຫຍັດນໍ້າດ້ວຍ 12 ວິທີງ່າຍໆທີ່ທຸກຄົນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ມີການສາທິດຂັ້ນຕອນການຜະລິດນໍ້າສະອາດ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄຸນນະພາບນໍ້າມາສາທິດໃຫ້ເບິ່ງ 4. ໄລຍະເວລາຂອງການເຮັດກິດຈະກຳ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດເອົາ ຕາມຄວາມສະດວກຈາກທາງໂຮງຮຽນ ແລະ ຕາມການອານຸຍາດຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ຈະລົງໄປເຮັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ